Clustere SMART

Scopul acestor clustere este de a extinde experiența practică a studenților, dobândindu-se astfel transferabilitate și posibilitatea creării/dezvoltării unor produse sau servicii pentru societate, vizându-se astfel inovarea socială.

Vor fi organizate cel puțin 3 clustere Smart la care vor participa o parte din studenții din grupul țintă – selectați conform unei proceduri de ierarhizare – la care se vor adăuga maximum 30 de studenți de la alte specializări inteligente din cadrul UBB.

Clusterele Smart vor avea un caracter interdisciplinar, implicând mai multe specializări inteligente, vor fi inovative și vor avea ca rezultat o serie de produse/servicii. Ele se vor desfășura după încheierea stagiilor de practică și definitivarea situației matricole a studenților implicați.