Rezultate

Minim 15 parteneriate dezvoltate cu sectorul privat și instituții din domeniul cercetării și inovării în vederea efectuării stagiilor de practică și pilotării clusterelor SMART;

Inițierea a cel puțin 3 parteneriate sociale cu scopul îmbunătățirii ofertei educaționale;

Realizarea unui număr de 300 de stagii de practică pentru 300 de studenți de la facultățile de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Știinţele Educaţiei din cadrul UBB;

Organizarea a cel puțin 3 clustere SMART care generează cel puţin 3 produse/servicii inovative pentru utilizarea lor pe piaţa;

Dezvoltarea a 10 proiecte de antreprenoriat care pot fi propuse spre finanţare la diferite organisme publice și private din ţară sau U.E.;

Realizarea a cel puţin două întreprinderi simulate în sectoarele economice cu potențial competitiv ridicat, respectiv în domeniile de specializare inteligentă;

Optimizarea ofertei educaţionale pentru studenţii celor trei facultăţi implicate prin propunerea unor cursuri facultative;

Dezvoltarea unui produs de accesibilizare a patrimoniului cultural pentru persoanele cu nevoi speciale;

Crearea unui laborator de practică și a unor birouri de consiliere în carieră în cadrul celor trei facultaţi, cu posibilitatea ca studenţii să beneficieze de testarea anticipativă a abilitaţilor în vederea orientării în carieră;

Organizarea a două workshop-uri de prezentare a clusterelor SMART;