Antreprenoriat

Unul din obiectivele proiectului este și formarea de competențe antreprenoriale prin întreprinderea simulată, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Scopul acestei activități este dezvoltarea meta-competențelor viitorului: antreprenoriat, autonomie, design thinking și autodisciplină pentru toți membrii grupului țintă.