Universitatea Babeş-Bolyai – Facultatea de Istorie şi Filosofie, Facultatea de Litere și Facultatea de Psihologie și Științele Educației – implementează proiectului cu titlul SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la Facultățile de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea facilitării inserției pe piața muncii, cod 130584, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, cu o valoare totală de 4.751.647,61 lei, din care 4.656.614,64 lei valoare nerambursabilă și 95.032,97 lei contribuție proprie. Proiectul se desfășoară în perioada 2 decembrie 2020 – 1 decembrie 2022.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de absolvenți ai Facultăților de Istorie și Filosofie, Litere și Psihologie și Științele Educației, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, care își găsesc un loc de muncă în urma accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv – conform SNC – și domeniile de specializare inteligentă – conform SNCDI.