Obiective

Creșterea numărului de absolvenți ai Facultăților de Istorie și Filosofie, Litere și Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca care își găsesc un loc de muncă în urma accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial compentitiv – conform SNC – și domeniile de specializare inteligentă – conform SNCDI.

Optimizarea ofertei educaționale – prin consolidarea/inițierea unor parteneriate sociale, centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane; – accesibilizarea programului de formare de antreprenoriat și a celui de management de proiect destinat tuturor studenților celor trei facultăți implicate – facultativ – dotarea tehnică a celor trei facultăți cu tehnologie adecvată utilizării TIC în procesul de predare/învățare/evaluare inclusiv în ceea ce privește componenta practică a programelor de studii universitare.

Dezvoltarea meta-competențelor viitorului: antreprenoriat, autonomie, design thinking și autodisciplină pentru minimum 300 de studenți de la facultățile de Istorie și Filosofie, Litere și Psihologie și Științele Educației prin implicarea acestora într-un program complex de formare, mentorat și practică de specialitate în sectoare economice cu potențial competitiv și în domenii de specializare inteligentă.

Consolidarea legăturilor instituționale între cele trei facultăți și operatori economici din mediul privat și/sau actori din domeniul cercetării/dezvoltării/inovării, prin dezvoltarea și/sau înființarea unor parteneriate, inclusiv în vederea organizării de stagii de practică

Diversificarea colaborării interdisciplinare prin pilotarea a cel puțin șase clustere SMART cu caracter inovativ și potential de aplicabilitate pe piață – exemple de bune practici.

Creșterea ratei de participare a studenților la programele din cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare.